Cel działania

Cel działania Fundacji:

Pomoc potrzebującym, w szczególności rodzinom, dzieciom i młodzieży, osobom chorym i niepełnosprawnym, ludziom w podeszłym wieku – poprzez podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz dobrego życia każdego człowieka.