Dotychczasowe działania

2022 r.

Fundacja zmieniła siedzibę. Fundacja mieści się obecnie w Warszawie, przy ul. Flory 1/8.

2018 r.

Studium Terapii Uzależnień

2017 r.

  1. Studium Terapii Uzależnień – rekomendowane przez Dyrektora KBPN, szkolenie przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Specjalisty i Instruktora Terapii Uzależnień akredytowane przez Ministra Zdrowia. Szkolenie odbywało się we Wrocławiu, w terminie od października 2017 do listopada 2018 część wykładowo – warsztatowa, od grudnia 2018 do grudnia 2020 część superwizyjno – stażowa. Szkolenie zawierało 59h wykładów, 423h warsztatów, 80h treningów, 240h stażu, 70h superwizji. W szkoleniu wzięło udział 13 uczestników. Szkolenie było dofinansowane przez  Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 12 600,00 zł. 
  2. Akademia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych – realizowana na podstawie umowy nr. 30/HM/2017 z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Na Akademię składało się 6 zjazdów szkoleniowych. Odbywała się ona w terminie od lutego do czerwca 2017 roku, we Wrocławiu. Zakres szkolenia: 44 h wykładów, 108 h warsztatowych i 10 h superwizji. Było to szkolenie w zakresie wiedzy diagnostycznej, profilaktycznej i terapeutycznej oraz praktycznych umiejętności w zakresie uzależnień behawioralnych. W szkoleniu wzięło udział 44 uczestników. Szkolenie było dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych w wysokości 96 000,00 zł.

2016 r.

  1. Studium Terapii Uzależnień – rekomendowane przez Dyrektora KBPN, szkolenie przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Specjalisty i Instruktora Terapii Uzależnień akredytowane przez Ministra Zdrowia. Szkolenie odbywało się we Wrocławiu, w terminie od maja 2016 do czerwca 2017 część wykładowo – warsztatowa, od lipca 2017 do grudnia 2018 część superwizyjno – stażowa. Szkolenie zawierało 82h wykładów, 438h warsztatów, 80h treningów, 200h stażu, 70h superwizji. W szkoleniu wzięło udział 14 uczestników. Szkolenie było dofinansowane przez  Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 14 000,00 zł.

2015 r.

  1. Akademia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych – realizowana na podstawie umowy nr. 99/HM/2015 z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Na Akademię składało się 6 zjazdów szkoleniowych. Odbywała się ona w terminie od września do grudnia 2015 roku, we Wrocławiu. Zakres szkolenia: 44 h wykładów, 108 h warsztatowych i 10 h superwizji. Było to szkolenie w zakresie wiedzy diagnostycznej, profilaktycznej i terapeutycznej oraz praktycznych umiejętności w zakresie uzależnień behawioralnych. W szkoleniu wzięło udział 44 uczestników. Szkolenie było dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych w wysokości 96 000,00 zł.