Jesteśmy placówką szkolącą psychoterapeutów. Szkolimy także w ten sposób, że umożliwiamy adeptom psychoterapii obserwację pracy z rodzinami i parami. Dlatego, jeśli zgadzają się na to wszyscy zgłaszający się, transmitujemy przebieg spotkań do sąsiedniego pomieszczenia, w którym oglądają je uczestnicy szkolenia. Odmowa któregokolwiek z członków pary/rodziny zgody na tę transmisję jest równoznaczna z zatrzymaniem transmisji i nie ma wpływu na możliwość korzystania z terapii. Choć oczywiście korzyść z obserwacji mają przede wszystkim sami obserwatorzy, to para/rodzina może także zyskiwać, gdy terapeuci dodatkowo omawiają i przemyśliwują przebieg spotkania z obserwatorami.

Zasady transmisji i przechowywania nagrania ujęte są w formie pisemnej, a każdego z Państwa prosimy o wyrażenie zgody podpisem bezpośrednio przed spotkaniem.

Wszystkich terapeutów biorących udział w spotkaniach obowiązuje zasada poufności, zgodnie z którą ani w trakcie trwania procesu terapeutycznego, ani po jego zakończeniu nie wolno ujawniać lub narażać na ujawnienie tożsamości osób korzystających z terapii w Fundacji DO. Jedyną sytuacją, w której wolno terapeutom omawiać usłyszane treści, są spotkania superwizyjne, czyli konsultowanie pracy terapeutycznej z innymi specjalistami w celu polepszenia oferowanej pomocy. Korzystanie z superwizji jest wymogiem etycznym psychoterapeutów, realizowanym przez członków zespołu i osoby współpracujące z Fundacją DO.

Osoby zainteresowane udziałem w obserwacji terapii par i rodzin prosimy o kontakt telefoniczny:

  • +48 511 847 471
  • +48 604 656 692