Egzamin certyfikujący KBPN

Na prośbę Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii informujemy, że zbliża się termin Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnienia od narkotyków w sesji JESIEŃ 2017. W sprawie szczegółowych informacji odsyłamy na stronę KBPN z ogłoszeniem o egzaminie: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=6733598. Tutaj odnośnik do pliku .doc z ogłoszeniem: Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego – sesja JESIEŃ 2017. Zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu […]

Czytaj dalej

Warunki ukończenia

WARUNKI UKOŃCZENIA By uznać szkolenie za ukończone przez danego uczestnika, wymagamy spełnienia następujących kryteriów: Obecność na zajęciach. Zaliczenie zajęć zgodnie z wymogami stawianymi przez poszczególnych prowadzących. Ukończenie wymaganej liczby godzin stażu klinicznego w ośrodkach terapii uzależnień rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii Udokumentowane 100 godzin praktyki w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi. Odbycie wymaganej liczby […]

Czytaj dalej