Edycja 2020-2022

Złożyliśmy wniosek o rekomendację Szkolenia do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Biuro powinno udzielić odpowiedzi do końca listopada.

Na tej stronie będziemy umieszczali informacje organizacyjne, które już znamy. Wiele danych pojawi się, gdy już uzyskamy rekomendację.

Planowany termin rozpoczęcia STU w 2020 roku to wiosna.

STAŻE KLINICZNE

Staże kliniczne będą prowadzone zgodnie z zasadami prowadzenia stażu klinicznego przez zakłady opieki zdrowotnej, które uzyskały rekomendację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie psychoterapii uzależnienia od narkotyków.

SUPERWIZJE

Superwizje kliniczne będą prowadzone zgodnie z zasadami prowadzenia superwizji klinicznej przez superwizorów, którzy uzyskali rekomendację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

LICZBA UCZESTNIKÓW

Szkolenie prowadzone będzie w grupach warsztatowo-treningowych liczących  około 16-20 osób. Grupy będą łączone na czas wykładów.

MIEJSCE SZKOLENIA

Wykłady i warsztaty

Szkolenie będzie realizowane we Wrocławiu, w budynku Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Do dyspozycji mamy stylowe sale, usytuowane w zabytkowym obiekcie znajdującym się w ścisłym centrum Wrocławia, około 400 metrów od dworca głównego PKP i PKS. W obrębie ok. 100-200 metrów od Domu Technika znajduje się duża baza hotelowa.

Adres NOTu: ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław.

Treningi

Treningi będą realizowane w Całorocznym Domu Wakacyjnym w Gryżynie, który jest obiektem przystosowanym do prowadzenia różnego rodzaju zajęć w tym treningowych. Posiada salę kominkową, 18 miejsc noclegowych, saunę, salę do squasha, duży teren rekreacyjny.

Adres Całorocznego Domu Wakacyjnego: Gryżyna 13A, 66-630 Bytnica.

KOSZT

Koszt szkolenia podamy po uzyskaniu rekomendacji KBPN.

Numer konta: 30 1140 2004 0000 3702 7919 0312 (uwaga, numer uległ zmianie od września 2019 r., a dotychczasowe konto jest nieaktywne).

Prosimy o przelewy tylko na to konto, przeznaczone właśnie do obsługi wpłat związanych ze szkoleniem.

WARUNKI UKOŃCZENIA

By uznać szkolenie za ukończone przez danego uczestnika, wymagamy spełnienia następujących kryteriów:

  1. Obecność na zajęciach.
  2. Zaliczenie zajęć zgodnie z wymogami stawianymi przez poszczególnych prowadzących.
  3. Ukończenie wymaganej liczby godzin stażu klinicznego w ośrodkach terapii uzależnień rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii
  4. Udokumentowane 100 godzin praktyki w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi.
  5. Odbycie wymaganej liczby godzin superwizji.
  6. Wniesienie całości wymienionych opłat.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz zgłoszeniowy na stronie Fundacji.

Więcej informacji na temat STU można otrzymać pisząc pod adres stu@do-fundacja.pl lub dzwoniąc do Michała Czernuszczyka pod nr telefonu +48 604 656 692.