Moduł I

O przyjęcie na szkolenie mogą ubiegać się osoby, których staż pracy w terapii uzależnień wynosi mniej niż 2 lata. W szkoleniu, w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień mogą brać udział osoby, które ukończyły szkołę wyższą i uzyskały tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub osoby, które uzyskały tytuł magistra uzyskany po studiach w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia. W szkoleniu, w zakresie Instruktora Terapii Uzależnień mogą brać udział osoby, które ukończyły szkołę średnią.

Moduł II

O przyjęcie na szkolenie mogą ubiegać się osoby, których staż pracy w terapii uzależnienia wynosi co najmniej 2 lata. W szkoleniu, w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień mogą brać udział osoby, które ukończyły szkołę wyższą i uzyskały tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub osoby, które uzyskały tytuł magistra uzyskany po studiach w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia. W szkoleniu, w zakresie Instruktora Terapii Uzależnień mogą brać udział osoby, które ukończyły szkołę średnią.

Niezbędne dokumenty

Dokumenty, których złożenie jest warunkiem przyjęcia kandydata na szkolenie:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy (tędy proszę),
  • kopia dyplomu ukończenia szkoły średniej lub studiów,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w postaci wpłaty ¼ kosztów szkolenia.

Procedura

O przyjęciu decyduje Komisja Rekrutacyjna oraz kolejność zgłoszeń.

Moduł II jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy ukończyli Moduł I.