To jest formularz zgłoszenia chęci uczestnictwa w Studium Psychoterapii Uzależnień Wrocław 2018-20.
Prosimy o podanie imienia i nazwiska, opis doświadczenia zawodowego, dane kontaktowe, a także skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Prosimy o wypełnienie wszystkich oznaczonych gwiazdką pól formularza zgłoszeniowego.

* Pola tak oznaczone trzeba wypełnić

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem staży (http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=108352) i superwizji (http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=108454), umieszczonymi na stronach Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii. Akceptacja regulaminów jest warunkiem przyjęcia na Studium.
Pełen tekst zgody: https://do-fundacja.pl/zasady-przechowywania-danych-osobowych/

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png,xml.
Maximum file size: 5mb.