Pracujemy w specyficzny sposób: spotkanie prowadzi jeden terapeuta, a towarzyszy mu tak zwany zespół odzwierciedlający, czyli dwoje, troje, czasem czworo terapeutów, których zadaniem jest uważne słuchanie i oglądanie rozmowy, jaką prowadzą pacjenci z terapeutą prowadzącym konsultację. Członkowie zespołu odzwierciedlającego, poproszeni o to przez terapeutę prowadzącego, dzielą się ze sobą wrażeniami, odczuciami, emocjami, skojarzeniami. Dzięki temu wszyscy obecni mają szansę lepiej poznać nie tylko treść wypowiedzi (na ogół oczywistą dla wszystkich), ale naturę tego, co dzieje się poza i między słowami.

Organizacja pracy w ten sposób wiąże się z pewnymi konsekwencjami zarówno natury emocjonalnej, jak i technicznej. Pacjenci mogą początkowo być skrępowani obecnością kilku obcych osób, dlatego chcemy wyjaśnić powód pobytu tychże obcych w gabinecie: z parami i rodzinami pracujemy w oparciu o myślenie systemowe, zgodnie z którym trudności pojawiające się w parze czy rodzinie nie wynikają wyłącznie z indywidualnych przeżyć i tematów członków par/rodzin, ale także z faktu, że para/rodzina stanowi jedność, że jej członkowie są od siebie zależni, reagują na siebie, zachowują się zgodnie z tym, jak przeżywają i rozumieją zachowania pozostałych. Ta „układowość”, całościowość może być tak źródłem konfliktów i niechcianych emocji, jak i zasobem. O wrażeniach, jakie budzi bycie słuchanym i oglądanym, także możemy w czasie spotkań rozmawiać. Zadaniem zespołu odzwierciedlającego jest właśnie obserwowanie i wskazywanie zjawisk, które wynikają z tego, że rodzina stanowi całość – dzięki czemu zjawiska destrukcyjne mogą być unikane, a twórcze lepiej wykorzystane.

Konsekwencja natury technicznej obecności udziału w spotkaniu kilku terapeutów polega na tym, że skoordynowanie kalendarzy Państwa i naszych jest wyzwaniem, stąd mała elastyczność przy poszukiwaniu kolejnych terminów. Proponujemy, by decydowali się Państwo na konsultację w takim terminie (dzień tygodnia, pora dnia), w którym potem mogliby Państwo przychodzić na kolejne spotkania co 2-3 tygodnie.

Wszystkich terapeutów biorących udział w spotkaniach obowiązuje zasada poufności, zgodnie z którą ani w trakcie trwania procesu terapeutycznego, ani po jego zakończeniu nie wolno ujawniać lub narażać na ujawnienie tożsamości osób korzystających z terapii w Fundacji DO. Jedyną sytuacją, w której wolno terapeutom omawiać usłyszane treści, są spotkania superwizyjne, czyli konsultowanie pracy terapeutycznej z innymi specjalistami w celu polepszenia oferowanej pomocy. Korzystanie z superwizji jest wymogiem etycznym psychoterapeutów, realizowanym przez członków zespołu i osoby współpracujące z Fundacją DO.

Zapisy przyjmujemy telefonicznie:

  • +48 511 847 471
  • +48 604 656 692