Fundacja prowadzi superwizję terapii uzależnień i psychoterapii.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Magdaleną Kotyzą – tel. 511 847 471.