Superwizja

Fundacja prowadzi superwizję psychoterapii i terapii uzależnień.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Magdaleną Kotyzą – tel. 511 847 471.

Co to jest superwizja psychoterapii

Superwizja to indywidualne lub grupowe spotkania psychoterapeutów poświęcone podnoszeniu jakości pracy z pacjentami. Polega na rozmowie o zagadnieniach związanych z

Jak przebiega superwizja

Superwizja rozumiana formalnie ma swoje ramy związane z zasadami etycznymi (przede wszystkim poufnością, ochroną tożsamości pacjentów), merytorycznymi (obszar podlegający wspólnemu oglądaniu – np. czy superwizja ma dotyczyć kwestii diagnostycznych, sytuacji problemowych lub kryzysowych, przeniesienia i przeciwprzeniesienia, procesu równoległego) i organizacyjnymi (czas trwania pojedynczego spotkania, częstość spotkań, ich liczba). Ramy superwizor(ka) i superwizantki/ci ustalają przed rozpoczęciem procesu superwizji.