Uzyskiwanie uprawnień

Uprawnienia do wykonywania zawodu terapeuty uzależnień uzyskasz, gdy zdasz egzamin certyfikacyjny. Organizuje go dwa razy w roku Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Uzależnień w Warszawie. Jeżeli chcesz przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego powinieneś/naś legitymować się zaświadczeniem o ukończeniu poszczególnych części szkolenia. Są to: STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ Tę część KBdsPN nazywa „częścią teoretyczno warsztatową”.  Informacje o warunkach ukończenia […]

Czytaj dalej

Informacje organizacyjne

CZAS TRWANIA SZKOLENIA I moduł szkolenia rozpoczyna się 20 października 2017 roku. Specjalista Terapii Uzależnień Całe szkolenie (moduły I i II) obejmuje 522 godziny edukacyjne. Zajęcia w czasie II modułu to 392 godziny edukacyjnych. Ponieważ możliwość certyfikacji dostępna jest dla tych osób, które odbędą także staże kliniczne i superwizję, suma godzin wzrasta odpowiednio do 672 godzin edukacyjnych w przypadku obu modułów i 542 […]

Czytaj dalej