Informacje organizacyjne

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

I moduł szkolenia rozpoczyna się 20 października 2017 roku.

Specjalista Terapii Uzależnień

Całe szkolenie (moduły I i II) obejmuje 522 godziny edukacyjne. Zajęcia w czasie II modułu to 392 godziny edukacyjnych. Ponieważ możliwość certyfikacji dostępna jest dla tych osób, które odbędą także staże kliniczne i superwizję, suma godzin wzrasta odpowiednio do 672 godzin edukacyjnych w przypadku obu modułów i 542 w przypadku modułu II.

Instruktor Terapii Uzależnień

Całe szkolenie (moduły I i II) obejmuje 516 godziny edukacyjne. Zajęcia w czasie II modułu to 386 godzin edukacyjnych. Ponieważ możliwość certyfikacji dostępna jest dla tych osób, które odbędą także staże kliniczne i superwizję, suma godzin wzrasta odpowiednio do 666 godzin edukacyjnych w przypadku obu modułów i 536 w przypadku modułu II.

STAŻE KLINICZNE

Staże kliniczne będą prowadzone zgodnie z zasadami prowadzenia stażu klinicznego przez zakłady opieki zdrowotnej, które uzyskały rekomendację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

SUPERWIZJE

Zwiększyliśmy liczbę godzin superwizji do 130, co obejmuje superwizję w ramach zajęć dydaktycznych i superwizję po zakończeniu teoretycznej części szkolenia.

Superwizje kliniczne będą prowadzone zgodnie z zasadami prowadzenia superwizji klinicznej przez superwizorów, którzy uzyskali rekomendację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

LICZBA UCZESTNIKÓW

Szkolenie prowadzone będzie w grupach warsztatowo-treningowych liczących do 16 osób. Grupy będą łączone na czas wykładów.

MIEJSCE SZKOLENIA

Wykłady i warsztaty

Szkolenie będzie realizowane we Wrocławiu, w budynku Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Do dyspozycji mamy stylowe sale, usytuowane w zabytkowym obiekcie znajdującym się w ścisłym centrum Wrocławia, około 400 metrów od dworca głównego PKP i PKS. W obrębie ok. 100-200 metrów od Domu Technika znajduje się duża baza hotelowa.

Adres NOTu: ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław.

[put_wpgm id=1]

Treningi

Treningi będą realizowane w Całorocznym Domu Wakacyjnym w Gryżynie, który jest obiektem przystosowanym do prowadzenia różnego rodzaju zajęć w tym treningowych. Posiada salę kominkową, 18 miejsc noclegowych, saunę, salę do squasha, duży teren rekreacyjny.

Adres Całorocznego Domu Wakacyjnego: Gryżyna 13A, 66-630 Bytnica.

[put_wpgm id=2]

KOSZT

Specjalista

dydaktyka staże superwizja pobyt RAZEM
Moduł I+II 6150 1070 1400 720 9980
Moduł II 5600 460 1400 720 8820

Instruktor

dydaktyka staże superwizja pobyt RAZEM
Moduł I+II 6070 1070 1400 720 9900
Moduł II 5520 460 1400 720 8740

Numer konta: 44 1140 2004 0000 3102 7650 2387
Prosimy o przelewy tylko na to konto, przeznaczone właśnie do obsługi wpłat związanych ze STU.

WARUNKI UKOŃCZENIA

By uznać szkolenie za ukończone przez danego uczestnika, wymagamy spełnienia następujących kryteriów:

  1. Obecność na zajęciach.
  2. Zaliczenie zajęć zgodnie z wymogami stawianymi przez poszczególnych prowadzących.
  3. Ukończenie wymaganej liczby godzin stażu klinicznego w ośrodkach terapii uzależnień rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii
  4. Udokumentowane 100 godzin praktyki w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi.
  5. Odbycie wymaganej liczby godzin superwizji.
  6. Wniesienie całości wymienionych opłat.

ZGŁOSZENIA

przez stronę www:

mailowo:

telefonicznie:

  • Magdalena Kotyza tel. 511 847 471 – poniedziałki i środy w godz. 8.00-10.00
  • Dariusz Dobrowolski tel. 669 404 370 – wtorki 17.00-19.00 i piątki 8.00-10.00