Studium Terapii Uzależnień

Serdecznie zapraszamy do udziału w specjalistycznym szkoleniu w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków. Szkolenie odbywało się będzie we Wrocławiu i rozpocznie w listopadzie 2018 r. Nasze szkolenie wyróżnia Większa ilość godzin stażu klinicznego Większa ilość godzin superwizji Rozbudowana część treningu własnego Seminarium „Opracowanie studium przypadku” Rekomendacja KBdsPN Posiadamy rekomendację Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania […]

Czytaj dalej

Warunki ukończenia

WARUNKI UKOŃCZENIA By uznać szkolenie za ukończone przez danego uczestnika, wymagamy spełnienia następujących kryteriów: Obecność na zajęciach. Zaliczenie zajęć zgodnie z wymogami stawianymi przez poszczególnych prowadzących. Ukończenie wymaganej liczby godzin stażu klinicznego w ośrodkach terapii uzależnień rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii Udokumentowane 100 godzin praktyki w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi. Odbycie wymaganej liczby […]

Czytaj dalej