Studium Psychoterapii Uzależnień

Uwaga – obecnie nie przyjmujemy naboru na Studium, a poniższe treści mają charakter archiwalny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Studium Psychoterapii Uzależnień – szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych, zgodnego ze standardami Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii.

Najbliższa edycja to:

Wrocław – grudzień 2018-listopad 2020

Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje.

Nasze szkolenie wyróżnia

  • Większa ilość godzin superwizji
  • Seminarium „Opracowanie studium przypadku”

Rekomendacja KBdsPN

Fundacja DO - rekomendacja do STU
Fundacja DO – rekomendacja do STU
Rekomendacja KBPN dla Fundacji DO na przeprowadzenie Studium Psychoterapii Uzależnień

Posiadamy rekomendację Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Dzięki temu osoby, które ukończą szkolenie, będą mogły przystąpić do egzaminu certyfikującego dla specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień od narkotyków. Tutaj można sprawdzić na stronach Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii rekomendację Fundacji Dobrostanu Ogólnego do prowadzenia Studium Psychoterapii Uzależnień.

Specjalista psychoterapii czy instruktor terapii uzależnień?

Szkolenie przygotowuje do uzyskania obu tytułów. Wybór ścieżki zależny jest od wykształcenia uczestnika szkolenia. Specjalistą może zostać wyłącznie osoba z wyższym wykształceniem magisterskim, natomiast instruktorem – osoba z wykształceniem średnim.

Ilość godzin szkolenia

Całe szkolenie (moduły I i II) obejmuje ponad pięćset godzin zajęć. Zajęcia w czasie II modułu to blisko czterysta godzin. Ponieważ możliwość certyfikacji dostępna jest dla tych osób, które odbędą także staże kliniczne i superwizję, suma godzin wzrasta odpowiednio do około godzin 540 edukacyjnych w przypadku I modułu i 790 w przypadku modułu II.

Warunki, jakie trzeba spełniać, by móc rozpocząć studium od II modułu, opisaliśmy tutaj.

Jak zacząć?

Jeśli chcesz podjąć szkolenie, prosimy o wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego. I zaczynamy.

Powodzenia,

Zespół Fundacji Dobrostanu Ogólnego