Program ewaluacji szkoleń przy KBPN

Przekazujemy informację Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii:

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej KBPN w sekcji CERTYFIKACJA/SZKOLENIA CERTYFIKUJĄCE dodana została zakładka „Ewaluacja szkoleń”.

Znajdują się tam raporty z ewaluacji przeprowadzanych przez zewnętrzne instytucje badawcze, wyniki ankiet zamieszczonych na stronie KBPN oraz statystyki dotyczące wyników egzaminu certyfikującego.

Link do strony:
www.kbpn.gov.pl/portal?id=6526194

Serdecznie zapraszam do lektury.

My także.