Informacje organizacyjne

CZAS TRWANIA SZKOLENIA I moduł szkolenia rozpoczyna się 20 października 2017 roku. Specjalista Terapii Uzależnień Całe szkolenie (moduły I i II) obejmuje 522 godziny edukacyjne. Zajęcia wRead More