Egzamin Certyfikujący – sesja JESIEŃ 2021

Egzamin

Informujemy, że zaplanowane zostały przez Krajowe Biuro ds przeciwdziałania Narkomanii, terminy części pisemnej i ustnej egzaminu certyfikującego w sesji JESIEŃ 2021 r. (egzamin dla szkoleń realizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień).

Egzamin pisemny odbędzie się 12 września 2021 roku (sobota) a egzamin ustny w dniach 6-7 listopada 2021 r. (sobota, niedziela).

Ogłoszenie w sprawie egzaminu można znaleźć pod linkiem: https://www.kbpn.gov.pl