Egzamin Certyfikujący – sesja WIOSNA 2018

Na prośbę Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii przekazujemy dokumenty związane z tegorocznym egzaminem certyfikującym. Link do stron KBdsPN z informacjami związanymi z egzaminem: www.kbpn.gov.pl/portal?id=7302599.

Ogloszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego – sesja WIOSNA 2018 r.