Rekomendacja KBPN

Fundacja DO - rekomendacja do STU

Otrzymaliśmy dokument z naszą rekomendacją uprawniającą do realizacji specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień.

Fundacja DO - rekomendacja do STU
Fundacja DO – rekomendacja do STU