Barbara Tokarska

Pedagog specjalny z zakresu resocjalizacji i specjalistą terapii uzależnień Od 1997 r. pracuję z dziećmi i młodzieżą uzależnioną i/lub zagrożoną uzależnieniem w ośrodku terapii uzależnień w Łodzi, gdzie obecnie realizujemy programu krótkoterminowy dla osób w wieku 18-25. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej (w latach 2001-2009 byłam pracownikiem naukowo- dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 2009-2012 […]

Czytaj dalej