Barbara Tokarska

Pedagog specjalny z zakresu resocjalizacji i specjalistą terapii uzależnień Od 1997 r. pracuję z dziećmi i młodzieżą uzależnioną i/lub zagrożoną uzależnieniem w ośrodku terapii uzależnieńRead More