Magdalena Kotyza

Superwizor Krajowego Biur ds. Przeciwdziałania Narkomanii, psychoterapeutka wykształconą w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, specjalistka terapii uzależnień Od 1998 roku pracuję w lecznictwie uzależnień. Pierwotnie wRead More