Magdalena Kotyza

Superwizor Krajowego Biur ds. Przeciwdziałania Narkomanii, psychoterapeutka wykształconą w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, specjalistka terapii uzależnień

Magdalena Kotyza
Magdalena Kotyza

Od 1998 roku pracuję w lecznictwie uzależnień. Pierwotnie w Lubuskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii a następnie w Ośrodku dla Osób Uzależnionych SP ZOZ Nowy Dworek.

Od 11 lat prowadzę oddział dla osób uzależnionych w Ośrodku dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku w województwie lubuskim. Pracuję w siedmioosobowym zespole, który opiekuje się czterdziestoma dwoma pacjentami.

W Nowym Dworku wraz z Kingą Michałowską od 2012 roku organizujemy Program Interwencji Kompleksowej dla osób uzależnionych od czynności. Program ten obejmuje corocznie około 200 osób.

Prowadzę Studium Terapii Uzależnień posiadające rekomendację Ministra Zdrowia jak również szkolenia w zakresie terapii uzależnień behawioralnych. Działania te realizuję w ramach działalności w Towarzystwie Rozwoju Rodziny i Fundacji Dobrostanu Ogólnego.

Prowadzę psychoterapię zorientowaną psychodynamicznie dorosłych. Przyjmuję w gabinecie prywatnym w Zielonej Górze.
Dbając o jakość swojej pracy stale poddaję ją superwizji u osób, które posiadają rekomendacje superwizorskie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i/lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Aktualnie: prof. dr hab. Czesław Czabała, Zofia Milska–Wrzosińska, Agnieszka Iwaszkiewicz.

Informacje o mnie można znaleźć na stronach:

  • http://psychoterapia-zgora.pl/
  • https://nowydworek.com/
  • http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=108420
  • http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=107944
  • http://www.kodeksetyki.pl/sklad-komisji-ds-etyki
  • http://www.lps.pl/polecamy/lista-rekomendowanych-przez-nas-terapeutow-z-polski/