Magdalena Kotyza

Superwizor Krajowego Biur ds. Przeciwdziałania Narkomanii, psychoterapeutka wykształconą w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, specjalistka terapii uzależnień Od 1998 roku pracuję w lecznictwie uzależnień. Pierwotnie w Lubuskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii a następnie w Ośrodku dla Osób Uzależnionych SP ZOZ Nowy Dworek. Od 11 lat prowadzę oddział dla osób uzależnionych w Ośrodku dla Osób Uzależnionych w […]

Czytaj dalej