Andrzej Peda

Specjalista terapii uzależnień, seksuolog kliniczny, psycholog, psychoterapeuta Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej

Posiadam 6 letnie doświadczenie w leczeniu stacjonarnym osób z zaburzeniami psychicznymi, 2 letnie doświadczenie w pracy w Oddziale Terapeutycznym w izolacji więziennej, 10 letnie doświadczenie w pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego, 8 letnie doświadczenie w pracy w Poradni Leczenia Uzależnień.

Jestem współautorem i prowadzącym autorski program terapii sprawców przestępstw seksualnych w izolacji więziennej.

Mam doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii grupowej, sesji psychoterapii indywidualnej i zajęć edukacyjnych.

Byłem prelegentem na ogólnopolskich konferencjach szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Prowadziłem zajęcia warsztatowe z zakresu terapii sprawców przestępstw seksualnych w ramach studiów podyplomowych przy UAM im. A. Mickiewicza w Poznaniu pt. Pomoc psychologiczna dziedzinie seksuologii. Prowadzę wykłady i warsztaty terapii w zakresie terapii uzależnień behawioralnych w ramach projektu we współpracy z KBdsPN dla praktyków terapii.

Moje obecne obszary zainteresowań terapeutycznych związane są z terapią grupową osób z zaburzeniami osobowości i objawami nerwicowymi oraz terapią młodzieży uzależnionej od Internetu.

Publikacje:

  • Terapia sprawców przestępstw seksualnych w warunkach izolacji więziennej, Psychoterapia Polska,
  • Niedojrzałość psychoseksualna jako kategoria diagnostyczna, Seksuologia Polska.