Warunki ukończenia

WARUNKI UKOŃCZENIA By uznać szkolenie za ukończone przez danego uczestnika, wymagamy spełnienia następujących kryteriów: Obecność na zajęciach. Zaliczenie zajęć zgodnie z wymogami stawianymi przez poszczególnychRead More

Uzyskiwanie uprawnień

Uprawnienia do wykonywania zawodu terapeuty uzależnień uzyskasz, gdy zdasz egzamin certyfikacyjny. Organizuje go dwa razy w roku Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Uzależnień w Warszawie. JeżeliRead More