Warunki ukończenia

WARUNKI UKOŃCZENIA By uznać szkolenie za ukończone przez danego uczestnika, wymagamy spełnienia następujących kryteriów: Obecność na zajęciach. Zaliczenie zajęć zgodnie z wymogami stawianymi przez poszczególnych prowadzących. Ukończenie wymaganej liczby godzin stażu klinicznego w ośrodkach terapii uzależnień rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii Udokumentowane 100 godzin praktyki w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi. Odbycie wymaganej liczby […]

Czytaj dalej

Uzyskiwanie uprawnień

Uprawnienia do wykonywania zawodu terapeuty uzależnień uzyskasz, gdy zdasz egzamin certyfikacyjny. Organizuje go dwa razy w roku Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Uzależnień w Warszawie. Jeżeli chcesz przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego powinieneś/naś legitymować się zaświadczeniem o ukończeniu poszczególnych części szkolenia. Są to: STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ Tę część KBdsPN nazywa „częścią teoretyczno warsztatową”.  Informacje o warunkach ukończenia […]

Czytaj dalej