Informacje organizacyjne

Zapraszamy do udziału w specjalistycznym szkoleniu w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków z zakresie SPECJALISTY i INSTRUKTORA terapii uzależnień.

Miejsce: WROCŁAW
Czas: 2016-2018